Värderingar och Strategier

Vi har summerat våra värderingar i följande nyckelord som ska genomsyra vårt agerande i alla våra relationer med både kunder och kandidater: engagerade, personliga och värdeskapande. Vårt recept för att lyckas skapa givande relationer handlar om att göra behovsanalyser enligt konstens alla regler, vi tror också att långsiktighet är en viktig framgångsfaktor och vi vet att en ständig dialog med våra uppdragsgivare och kandidater skapar bättre resultat i alla led.

Så ska Capto HR jobba.

Capto HR:s värderingar är egentligen ganska självklara, men låt oss ändå helt kort få nämna några ord om dessa eftersom våra värderingar trots allt är centrala i allt vi gör.

Våra värderingar har sitt ursprung i sunt förnuft eftersom det är vår uppfattning att det är en ytterst viktig ingrediens i både yrkes- och privatlivet.

Vår definition av sunt förnuft är helt enkelt att vi har en uttalad strävan att behandla alla människor lika, oaktat exempelvis kön, ålder eller etnicitet. Vi går också vänligt tillväga och talar ett öppet språk med varandra, vi försöker i stort och i smått att bekräfta varandra både på det yrkesmässiga och privata planet eftersom vi tror att det skapar en trevligare miljö, och en trevlig miljö får människor att må en smula bättre. Människor som mår bra har, enligt vårt sätt att se på världen, en tendens att visa större engagemang och prestera lite bättre.

Allt det här gäller givetvis internt men är också ett självklart förhållningssätt gentemot våra kunder och kandidater.

Vår strävan är helt enkelt att vara hyggliga och anständiga människor som har roligt på jobbet på ett sunt företag som levererar vassa och nyttiga tjänster.

Det är Capto HR för oss.

 

 

Tillsatta rekryteringar

Vi har tillsatt jobb inom management, IT, teknik, bygg och anläggning samt sälj och marknadsföring för en mängd olika företag.

Projektledare
Enhetschef
Teknisk förvaltare
C# - utvecklare
Kundansvarig
Anlita oss, du med!