Executive search

Rekryteringar av nyckelpersoner såsom chefer, VD’ar och styrelsemedlemmar är oftast komplexa, där varje uppdrag är unikt och en felrekrytering kan bli väldigt kostsam för företaget. I tillsättandet av olika ledarroller är det viktigt att se till helheten för att kunna säkerställa att kandidaterna har såväl rätt kompetens som personlighet för att passa in i det specifika företagets kultur och sammanhang.

Det finns ett antal kriterier att ta hänsyn till och där har kunden vanligtvis höga krav. Därför inleder vi alltid ett samarbete med att säkerställa en grundlig och tydlig kravprofil för att identifiera vilka specifika önskemål och behov som finns gällande bakgrund, utbildning, kontaktnät, branschspecifik kunskap och dylikt. Det är också viktigt att personen kan tillföra och leda den grupp eller organisation enligt dom värderingar som gäller.

Bra ledare och chefer är ofta eftertraktade och svårfångade. Vad som lockar en bra ledare att byta position kan bero på olika orsaker, där utvecklingsmöjligheter, visioner, ledningsstruktur, on-boardprocess, lön och bonusar kan spela roll. För att kunna bemöta kandidaterna kollar vi också på vad kundföretaget kan erbjuda och vilka förväntningar som finns. Vårt jobb är sedan att matcha kundens och kandidatens önskemål för ett gemensamt utbyte.

Efter att kravprofilen är fastställd påbörjar vi en aktiv uppsökning av de bäst lämpade kandidaterna. Vi kartlägger marknaden och identifierar företag och positioner där vi kan hitta individer som matchar den efterfrågade profilen. Med djupanalyser, kompetensbaserade intervjuer, strukturerad referenstagning och bakgrundskontroller säkerställer vi sedan att slutkandidaterna uppfyller kravprofilen. Vi stämmer alltid av att kandidaten är seriöst intresserad av den aktuella utmaningen.

Efter att kandidat och kund kommit överens följer vi alltid upp både kund- och kandidatupplevelsen. Vi tror på att ha en nära och personlig relation till både våra kunder och våra kandidater och vi värdesätter goda och långsiktiga samarbeten.

Referens

”Styrelser där jag varit ledamot har vid två olika tillfällen vänt oss till Capto HR för att rekrytera verkställande direktör till respektive bolag. I båda fallen har Capto HR dels lyckats hitta mycket lämpliga och bra personer, dels hanterat intervjuer och urvalsprocesserna på ett mycket professionellt sätt.”

Henrik Nittmar

CEO Corline Biomedical AB

 

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster.

Alla våra tjänster