Färdighetstester

Forskning har under lång tid visat att färdighets- och begåvningstester kan vara mycket kraftfulla verktyg för att förutsäga långsiktig yrkesframgång.

En kandidat som antingen är aktuell i en process eller en individ som redan är anställd i kundens organisation genomför ett nätbaserat färdighetstest som baseras på arbetspsykologi och där logiskt tänkande, numerisk och verbal förmåga utvärderas. Testerna anpassas efter den specifika tjänsten och bidrar till en ökad validitet i rekryteringsprocessen.

Utfallet från testet visar förmodad kapacitet hos kandidaten inom i förväg definierade områden. 

Vi genomför sedan en teståterkoppling tillsammans med kandidaten där vi går igenom resultatet. Slutligen presenterar vi en skriftlig och en muntlig rapport.

För närvarande arbetar Capto HR med Cut-e:s och TalentQ:s färdighetstester.

Referens

 

”Vi är väldigt nöjda med Capto HR:s insatser i vår rekryteringsprocess. Sofie var lyhörd för våra behov, flexibel och effektiv. Capto HR har ett bra nätverk inom bygg- och fastighetsbranschen och rekryteringen blev mycket lyckad.”

Jenny Gibson

Regionchef at Järntorget Bostad

 

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster.

Alla våra tjänster