Gruppanalys och kartläggning

För att ert befintliga team, er lednings- eller projektgrupp ska få så bra förutsättningar som möjligt att nå förväntade resultat behövs det en grundläggande förståelse för vilka kompetenser och personlighetstyper ni har inom den befintliga arbetsgruppen.

 Att se och förstå varje individs perspektiv av hur arbetet fungerar samt hur gruppdynamiken ser ut underlättar för hur ni sedan väljer att strukturera upp arbetet eller projektet. Syftet är ta tillvara på gruppens gemensamma potential för att hitta bättre metoder, samarbeten och verktyg i den vidare utvecklingen.

En objektiv analys kan också behövas när ni ska tillsätta en ny person som skall passa in i teamet och organisationen. Med en gruppanalys och kartläggning ges en ökad validitet att slutligen tillsätta en individ som kan komplettera och tillföra något som stärker hela gruppen.

För att bättre kunna identifiera viktiga faktorer använder vi olika verktyg och metoder,  kompetensbaserade tester och strukturerade intervjuer, både på individ- och gruppnivå. Vi identifierar och kartlägger en nulägesanalys där vi sedan kan utvärdera:

  • Motivationsfaktorer
  • Personlighetstyper
  • Kommunikationsstilar
  • Styrkor och svagheter
  • Kompetenser

Vi avslutar med en muntlig utvärdering och resultatet återkopplas i form av en rapport till uppdragsgivare.

Gruppanalysen är en viktig del i företagets långsiktiga utveckling och ger en bättre förståelse för de tillgångar som finns, hur man kan se på varandras egenskaper, drivkrafter och prestationsmöjligheter. Kunskaper som ökar förutsättningar att kunna effektivisera arbetssättet och därigenom uppnå bättre resultat.

Referens

 

”Anledningen för mig att välja Capto HR för rekryteringshjälp är att när vi vill rekrytera riktigt duktiga systemutvecklare och systemtekniker, så har vi sett att med rekryterare som har egen erfarenhet av arbete i IT-branschen blir träffsäkerheten mycket bättre. Capto HR har förmågan att förstå vad vi vill, vad vi letar efter samt att hitta personer med kompetenser som matchar våra behov. Capto HR kan på ett tydligt sätt förklara vad de ser som styrkor och svagheter hos kandidaterna de presenterar för oss. ”

Mikael Boman

COO nWise

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster.

Alla våra tjänster