Headhunting

Rekryteringar av nyckelpersoner är oftast komplexa, där varje uppdrag är unikt och en felrekrytering kan bli väldigt kostsam för företaget. Vi handplockar därför de bästa lokala kandidaterna inom svårtillsatta roller oavsett bransch eller befattning och ökar därigenom förutsättningarna för en framgångsrik rekrytering.

Headhunting är en yrkeskonst som kräver erfarenhet, kunskap och engagemang. För att lyckas i vår roll krävs det en hög närvaro i mötet med kunder, kandidater och ute på marknaden samt en ständig omvärldsbevakning.  Det är många parametrar som spelar in för att få ett lyckat slutresultat och målet är att leverera kandidater som kan bidra till företagets fortsatta utveckling och framgång.

Vår headhunting-process

Vi inleder alla våra samarbeten med att säkerställa en utförlig kravprofil på plats hos kund. Det är en viktig del i vårt arbete och avgörande för rekryteringsprocessens framgång. Vi utvärderar både hårda och mjuka värden; kompetens- och erfarenhetskrav för tjänsten, vilken personlighetstyp som passar in i sammanhanget, i gruppen och företaget men också vad företaget kan erbjuda kandidaterna. Genom god kommunikation kan vi förstå kundens behov och förväntningar samt branschen och företagets värderingar.

Vi skriver annons, specifikt anpassad för att fånga den efterfrågade målgruppen. Vi söker sedan i egna nätverk, på sociala plattformar såsom LinkedIn och i andra forum där vi tror att vi kan hitta den kandidat som efterfrågats. Potentiella kandidater genomgår först en telefonintervju där vi fastställer att individen besitter rätt kompetens och vidare kallar vi in till, och genomför en kompetensbaserade intervju. Efter noggrant urval presenteras sedan de bästa kandidaterna till kund. 

När kunden valt vem eller vilka kandidater som går vidare genomför vi tester, strukturerad referenstagning och bakgrundskontroll där frågeställning är anpassad efter tjänsten som skall tillsättas. Kunden får sedan en sammanställd rapport som kan användas som underlag i val av slutgiltig kandidat. Denna kan också användas som grund för en utvecklingsplan, något som ger goda förutsättningar för en lyckad onboarding-process för att uppnå full potential hos den som blir anställd.

Vi vill se att våra kandidater och kunder trivs i det fortsatta arbetet, vi är därför noggranna med att följa upp och utvärdera rekryteringen längre fram. Allt för att säkerställa att vi levererar kvalitet och behåller långsiktigt goda relationer.

 

Referens

 

”Capto HR har en unik förmåga att förstå företagets verkliga behov och matcha detta med tänkbara kandidater. Vi uppskattar mycket den professionalism och lokala förankring som bevisligen har gett mycket goda resultat. För oss är Capto HR den självklara partnern vid kritiska rekryteringar.”

Henrik Svanqvist

CEO Rosendal Fastigheter

 

 

”Vi har använt Capto HR under flera års tid för rekrytering inom byggbranschen. Vi upplever att de hittar bra kandidater med rätt kompetens på kort tid. De beskriver vårt bolag på ett bra sätt som leder till intervjuer och personliga träffar. Våra täta avstämningar tillsammans med kringservicen i form av referenstagning och tester gör att vi får en bekväm och säker hjälp vid rekrytering. ”

Albert Koistinen

Regionchef BESQAB

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster

Alla våra tjänster