Intervjustöd

Ibland önskar en kund som har huvudansvar för sin rekryteringsprocess att få intervjustöd. Det kan innebära att en av våra rekryteringsspecialister närvarar vid er intervju antingen på kundens eller på Capto HR:s kontor. Det kan också vara en kund som vill få en second opinion på en intervju eller låta oss sköta hela intervjuförfarandet.

En intervju är ett viktigt möte där både kandidat och företag ska få ut mycket information av varandra. Man ska komma fram till om det är en bra matchning både kompetensmässigt men också gällande personliga egenskaper och hur väl man passar in i den befintliga gruppen och organisationen. Båda parter väntas få utbyte av varandra i framtiden.

 Att ställa rätt frågor som är relevant för tjänsten men också få kandidaten bekväm för att kunna gå på djupet är en yrkeskonst. Därigenom ska rekryteraren också kunna förutspå framtida arbetsbeteenden vilket kräver tid och engagemang. Vi utvärdera kandidatens bakgrund, kompetenser och personlighet men också förväntningar och vad som behövs för att kandidaten ska uppnå full potential.

Idag är det kandidaternas marknad därför är det också viktigt att sälja in företaget  och lämna varje kandidat med en trevlig bild av företaget oavsett utgång.

Efter intervjun får kunden en muntlig och skriftlig rapport. 

Referens

”Uppskattar hur Capto HR bistår och avlastar mig före, under och efter intervjuer av sökanden. ”   

 Per-Erik Knapp 

                                          Avdelningschef Projekt & byggledning Bjerking

 

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster.

Alla våra tjänster