Motivationstest

Vad som motiverar kandidaten kan vara avgörande för att individen ska trivas och utvecklas inom organisationen. Därför testar och identifierar vi vad som driver kandidaten framåt inom olika områden.  Syftet är att förstå kandidatens grundläggande behov och därigenom komma in i verksamheten mer effektivt, öka möjligheterna att trivas och utvecklas men framförallt få möjlighet att komma till sin rätt och uppnå sin fulla potential.  Det webbaserade testet genomför på både kandidater som är aktuella i en process eller på individer som redan är anställda i kundens organisation. Testet kan användas för att utveckla den egna personalens drivkrafter med målet att prestera bättre och i framtiden kunna uppnå ännu bättre resultat.

 Efter avslutat test genomför Capto HR en teståterkoppling tillsammans med kandidaten och presenterar slutligen en rapport samt muntligen till kunden.

Referens

”Danske Bank har ett starkt team i Uppsala och det har skapats med hjälp av Capto HR. Capto HR:s marknadskontakter och kompetens inom bank och finans möjliggjorde flera snabba och högkvalitativa rekryteringar av mycket kompetenta medarbetare. Dialogen med Capto HR var tät och samarbetet fungerade klockrent. ”

 

Sofie Larsson
Head of Business Banking Danske Bank Uppsala

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss! Namn

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster.

Alla våra tjänster