Personlighetstest

Personlighetstest är ett av de sista moment som sker i en rekryteringsprocess. Det är ett verktyg som våra testcertifierade rekryteringskonsulter använder för att kartlägga en kandidats profil och underlättar bedömningen av de personliga egenskaperna. Syftet är att identifiera förmodade beteenden i yrkeslivet och därigenom öka träffsäkerheten för en bra matchning. 

I personlighetsanalysen får kandidaten svara på ett antal projektiva påståenden om hur kandidaten vanligtvis reagerar och agerar i olika Case-baserade situationer. Det är kandidatens egen självuppskattning och tolkning som ligger till grunden för slutresultatet med stöd av underliggande psykologisk teori. Vi har valt tester med goda psykometriska värden, en god reliabilitet och hög validitet. 

Testet kan användas i en fullständig rekryteringsprocess men också separat för att utvärdera en person eller grupp som redan är anställd inom organisationen. Då en medarbetare ska ändra position eller om ni som företag ska göra ett förändringsarbete kan det vara värdefullt att identifiera gruppens styrkor och svagheter.

Resultatet används som diskussionsunderlag under en teståterkoppling tillsammans med kandidaten. Svaren och reflektionerna presenteras sedan som en rapport till kunden, antingen skriftligt eller muntligt, enligt önskemål.

Analysen ger en bättre insikt till att förstå vem det är man anställer eller har anställd hos sig, hur potentialen ser ut och vad som behövs för att kandidaten ska kunna trivas och utvecklas i en ny roll. 

Referens

 

”Vi använder Capto HR eftersom de är professionella, lätta att samverka med

och framförallt når de resultat.”

Hans Lide

Vice President EVRY Sweden

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster.

Alla våra tjänster