Referenstagning

Referenstagningen är en av de sista delarna i rekryteringsprocessen och där vill man säkerställa att den kandidat som är i slutprocessen stämmer överens med den bild kandidaten gett under intervjutillfällena.  

Ibland vill man sköta rekryteringsarbetet själv men önskar stöd vid referenstagningen. En objektiv bedömning kan vara värdefullt om man rekryterar internt. Genom ett stöd riskerar man heller inte att vinkla frågor för att få de svar man önskar och man säkerställer således en högre kvalitet vid avslutad rekrytering.

 Vi jobbar med väl utarbetade metoder och strukturerade referenstagningar. Vanligtvis genomförs 2 stycken tagningar à 25 min. Vi anpassar referensmallens frågor utifrån kravprofilen och mot den information kandidaten gett vid tidigare intervjutillfällen. Vi kan då stämma av eventuella oklarheter i kandidatens profil och bakgrund.

 Vi fokuserar på att frågorna ska ha en hög relevansgrad och den som tar referenserna är alltid väl insatt i tjänsten och företaget för att öka validiteten. För att öka chansen att få nyanserade och sanningsenliga svar ställer vi både öppna men också direkta och ibland ledande frågor. Och vi ber alltid om konkreta exempel på vad kandidaten har gjort relaterat till olika kompetenser. Referenten behöver sitta i lugn och ro för att inte stressa igenom svaren, därför bokar vi alltid en tid med våra referenser.

Kunden får alltid en muntlig återkoppling samt skriftlig rapport 

Referens

 

”När vi söker specialistkompetens till vår verksamhet så krävs såväl branschinsikt, lokalkännedom samt en förmåga att representera oss som bolag på rätt sätt. Capto HR äger samtliga dessa kompetenser”

Björn Johansson

Affärsområdeschef på Castellum i Uppsala

 

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster.

Alla våra tjänster