Second Opinion

Tillsättandet av en ny medarbetare är en stor investering och en felrekrytering av exempelvis en chef, ledare eller annan nyckelperson kan bli en kostsam historia med följder som; lägre effektivitet, produktivitet och med en negativ påverkan på arbetsmiljön.  

När ni själva vill ha huvudansvar i rekrytering och urvalsprocess, både externt och internt kan vi erbjuda en objektiv och professionell ”andra åsikt” och stöd i kandidatbedömningen. Syftet är att säkerställa och kvalitetssäkra er egen rekrytering.

Vi bedömer om den tilltänka individens tidigare erfarenheter, prestationer, styrkor och svagheter samt potential matchar den profil ni söker och om personen har rätt förutsättningar för att trivas och lyckas i rollen.

En second opinion med oss minskar riskerna för att ni ska göra en kostsam felrekrytering. Du lämnas med nya infallsvinklar och ett bättre beslutsunderlag som ökar chanserna till en lyckad rekrytering. 

  • Granskning av kravprofil – Identifiera viktiga faktorer
  • Granskning av annons
  • CV-granskning
  • Kompetensbaserad intervju
  • Tester (personlighetsbedömning, begåvning, motivation, färdighetstest)
  • Referenstagning

Referens

 

”Rekrytering är svårt. Jag har under det senaste året rekryterat både säljare och systemutvecklare till sälj- och kundservicesystemtjänsten S2 och det är utmanande att identifiera personerna som kan utvecklas optimalt med oss. Det handlar mycket om rekryterarens kunskaper, sensorik och processorkapacitet att vägleda mig till rätt personer. Capto HR med Björn Sweno i fronten är den bästa ledsagaren jag har haft.”

Morgan Sandberg

VD på S2

 

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Inte den tjänst du behöver?

Läs mer om våra andra tjänster.

Alla våra tjänster